ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ |Embrace the Call of the Wild: KFD Forest Guard Recruitment 2023 Open for Applications

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ |Embrace the Call of the Wild: KFD Forest Guard Recruitment 2023 Open for Applications

Embark on a rewarding career as a forest guard in Karnataka. Apply now for the KFD Forest Guard Recruitment 2023. Limited vacancies are available. Apply before the deadline.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ನೇಮಕಾತಿ 2023: 540 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (KFD) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, 540 ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ |Embrace the Call of the Wild: KFD Forest Guard Recruitment 2023 Open for Applications
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ |Embrace the Call of the Wild: KFD Forest Guard Recruitment 2023 Open for Applications

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು 540 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, Forest Guard Recruitment 2023 Karnataka ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ / ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ (Forest Guard) ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ..

Unleash Your Conservation Spirit: KFD Forest Guard Recruitment 2023 Opens with 540 Vacancies Apply online now:  Aspiring environmental protectors and nature enthusiasts, here's your chance to make a lasting impact on the environment and embark on a fulfilling career as a forest guard with the Karnataka Forest Department (KFD). The KFD has officially released the Forest Guard Recruitment 2023 notification, inviting applications for 540 Forest Guard vacancies across all Karnataka districts.

Interested candidates can check the vacancy details and eligibility criteria and apply online through the official KFD website (kfdrecruitment.in). The deadline to apply is 30-Dec-2023.

Forest Notification Out: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 540 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ / ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ (Forest Guard) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇದೀಗ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.!!
Forest Notification Out: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 540 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ / ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ (Forest Guard) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇದೀಗ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.!!

More details about KFD Forest Guard Recruitment 2023–24: Key Details, including Number of Vacancies: 540 Forest Guard positions, eligibility criteria, selection procedure, how to apply, and important dates are mentioned below:

KFD Forest Guard Recruitment 2023–24: Unleash Your Conservation Spirit

Unlock a Rewarding Career Path as a Guardian of Nature: KFD Forest Guard Recruitment 2023–24 Unveils 540 Opportunities

Nature enthusiasts and environmental protectors, your chance to make a lasting impact on the environment and embark on a fulfilling career as a forest guard with the Karnataka Forest Department (KFD) has arrived. Seize this golden opportunity to become a guardian of Karnataka's rich natural heritage and apply online now for the KFD Forest Guard Recruitment 2023–24.

KFD Forest Guard Recruitment 2023–24: Key Details

 • Organization: Karnataka Forest Department (KFD)
 • Post: Forest Guard
 • Total Vacancies: 540
 • Application Process: Online
 • Job Location: Karnataka - ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ 
 • Eligibility Criteria: 12th Pass, Physical Fitness, Excellent Communication Skills, Fluency in Kannada
 • Selection Procedure: Written Exam, Physical Efficiency Test, Personal Interview
 • How to Apply: Visit kfdrecruitment.in, download and fill out the application form, upload the required documents, and submit online.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ( ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

 • Important Dates: Application Window Opens: [Start Date: 01-12-2023]; Application Window Closes: [31-12-2023]

Unveiling 540 Forest Guard Opportunities: Explore Vacancy Details of KFD Forest Guard Recruitment 2023–24

Nature enthusiasts and environmental protectors, your chance to make a lasting impact on the environment and embark on a fulfilling career as a forest guard with the Karnataka Forest Department (KFD) has arrived. Seize this golden opportunity to become a guardian of Karnataka's rich natural heritage and explore the comprehensive vacancy details for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24.

Organization: Karnataka Forest Department (KFD)

Post: Forest Guard

Total Vacancies: 540

Embark on Your Conservation Journey: Exploring the Eligibility Criteria for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24

Embark on Your Conservation Journey: Educational Qualifications for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24

Aspiring environmental protectors and nature enthusiasts, your chance to make a lasting impact on the environment and embark on a fulfilling career as a forest guard with the Karnataka Forest Department (KFD) has arrived. Before embarking on this rewarding journey, it's essential to understand the educational qualifications for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24.

 • Educational Qualification: 12th Pass from a recognized board
 • ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
 • Physical Fitness: Maintain a high level of physical fitness and stamina to effectively patrol forests and perform other demanding tasks.
 • Communication Skills: Possess excellent communication skills in Kannada, the official language of Karnataka, to effectively interact with local communities and fellow Forest Guards.

Securing Your Forest Guard Journey: Understanding the Application Fees for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24

The application fee for the KFD Forest Guard Recruitment 2023–24 is differentiated based on the candidate's category:

 • SC/ST/Cat-I Candidates: Rs. 100/-
 • All Other Candidates: Rs. 200/-

Unveiling the Path to Guardianship: Demystifying the Selection Process for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1:20 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆ, ದೈಹಿಕ ತಾಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

Candidates who successfully pass all three stages of the selection process will be considered for appointment as Forest Guards with the Karnataka Forest Department.

Reaping the Rewards of Guardianship: Understanding the Salary Structure for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ

ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.18,600 - 32,600 ವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Essential Resources for Your Forest Guard Journey: Navigating Important Links for KFD Recruitment 2023

Karnataka Forest Department (aranya.gov.in) official website
Karnataka Forest Department (aranya.gov.in) official website

Students, click the blue link below to directly visit the Karnataka Forest Department (aranya.gov.in) official website to apply online for KFD Forest Guard Recruitment 2023:👇👇👇👇

KFD Forest Guard Recruitment 2023 Notification PDF: Click here to download the KFD Forest Guard Recruitment 2023 Notification PDF

KFD Forest Guard Recruitment 2023 Online Application Portal: Click here to apply online for KFD Forest Guard Recruitment 2023

KFD Forest Guard Recruitment 2023 Official Website: Click here to visit the official KFD Forest Guard Recruitment 2023 website

Navigating the Timeline: Key Dates for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24

As aspiring environmental protectors embark on their journey to become guardians of nature with the Karnataka Forest Department (KFD), staying abreast of crucial deadlines is essential. Mark your calendars with these key dates for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24:

 • Start Date to Apply Online: December 1, 2023
 • Last Date to Apply Online: December 30, 2023
 • Last Date to Pay the Application Fee: January 5, 2024

Remember, these deadlines are crucial for ensuring your eligibility and participation in the recruitment process. Don't miss out on this incredible opportunity to make a lasting impact on the environment. Embrace your conservation spirit and embark on a fulfilling career as a forest guard with the KFD!

ಕೊನೆಯ ಪದಗಳು : ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

What is the eligibility criteria for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24?

To be eligible for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24, candidates must meet the following criteria: Age: Between 18 and 35 years as of December 30, 2023 Education: Minimum qualification for SSLC (10th pass) Physical Fitness: Must pass the prescribed physical fitness test. Domicile: Resident of Karnataka State

What is the selection process for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24?

The selection process for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24 consists of three stages: Written Test: An objective test assessing forestry, environmental science, general knowledge, and aptitude for the job. Interview: A face-to-face assessment evaluating personality, motivations, and suitability for the role. Medical Fitness Test: Assessing physical and mental fitness for the job's demands

What is the salary and benefits package for forest guards?

Forest Guards receive a monthly salary ranging from Rs. 18,600 to Rs. 32,600. They are also entitled to various benefits, including allowances, medical insurance, and retirement benefits.

What is the Forest Guard Recruitment 2023 Notification?

The Forest Guard Recruitment 2023 Notification is an official announcement issued by the Karnataka Forest Department (KFD) inviting applications for the position of Forest Guard. It outlines the eligibility criteria, selection process, vacancy details, and important dates for the recruitment process.

What are the key responsibilities of a forest guard?

Forest guards play a crucial role in protecting forests and wildlife. Their key responsibilities include: Patrolling and monitoring forest areas to prevent illegal activities Conserving wildlife and promoting biodiversity Educating the public about environmental conservation Enforcing forest laws and regulations Assisting in forest fire management and disaster relief

What is the last date to apply for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24?

The last date to apply online for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24 is December 30, 2023. Unleash Your Conservation Spirit and Embrace Your Guardianship Journey Aspiring environmental protectors and nature enthusiasts, the time to embark on a fulfilling career as a forest guard with the Karnataka Forest Department is now. With the application process open, seize this opportunity to make a lasting impact on the environment and become a guardian of Karnataka's rich biodiversity.

conclusion:

Embrace Your Conservation Calling: Embark on a Guardianship Journey with KFD Forest Guard Recruitment 2023

The Karnataka Forest Department (KFD) extends an invitation to nature enthusiasts and conservation advocates to join their ranks as forest guards through the KFD Forest Guard Recruitment 2023. This is a golden opportunity to embark on a fulfilling guardianship journey and make a lasting impact on the environment.

Calling all nature enthusiasts and conservation advocates! The Karnataka Forest Department (KFD) is seeking passionate individuals to join their ranks as forest guards. Become a guardian of Karnataka's rich biodiversity and embark on a meaningful career path by applying for KFD Forest Guard Recruitment 2023.

Seize the opportunity to become a Guardian of Nature.

As a forest guard, you'll play a crucial role in protecting Karnataka's rich biodiversity, ensuring that our natural heritage is preserved for generations to come. Your responsibilities will include:

 

Patrolling and monitoring forest areas to prevent illegal activities and protect wildlife

Conserving biodiversity and promoting sustainable forest management practices

Educating the public about environmental conservation and the importance of protecting our forests

Enforcing forest laws and regulations to ensure the responsible use of forest resources

Assisting in forest fire management and disaster relief efforts, safeguarding both the environment and local communities

Unleash your passion for conservation and apply today.

 

If you possess a deep-rooted passion for environmental protection, a commitment to upholding forest laws, and a dedication to conserving Karnataka's natural treasures, then the KFD Forest Guard Recruitment 2023 is your calling.

 

To embark on this meaningful career path, visit the official KFD website, kfdrecruitment.in, and explore the eligibility criteria, application process, and other essential details. Once you've ascertained your eligibility, seize this golden opportunity to make a lasting impact on our planet. Apply today and become a guardian of nature with the Karnataka Forest Department.

Together, we can protect Karnataka's rich biodiversity and ensure a sustainable future for generations to come.

Embark on Your Guardianship Journey: Unveiling Essential FAQs for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24

Q1: What is the eligibility criteria for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24?

A1: To be eligible for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24, candidates must meet the following criteria:

Age: Between 18 and 35 years as of December 30, 2023

Education: Minimum qualification for SSLC (10th pass)

Physical Fitness: Must pass the prescribed physical fitness test.

Domicile: Resident of Karnataka State

Q2: What is the selection process for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24?

A2: The selection process for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24 consists of three stages:

 • Written Test: An objective test assessing forestry, environmental science, general knowledge, and aptitude for the job.
 • Interview: A face-to-face assessment evaluating personality, motivations, and suitability for the role.
 • Medical Fitness Test: Assessing physical and mental fitness for the job's demands

Q3: What is the salary and benefits package for Forest Guards?

A3: Forest Guards receive a monthly salary ranging from Rs. 18,600 to Rs. 32,600. They are also entitled to various benefits, including allowances, medical insurance, and retirement benefits.

Q4: What are the key responsibilities of a forest guard?

A4: Forest guards play a crucial role in protecting forests and wildlife. Their key responsibilities include:

 • Patrolling and monitoring forest areas to prevent illegal activities
 • Conserving wildlife and promoting biodiversity
 • Educating the public about environmental conservation
 • Enforcing forest laws and regulations
 • Assisting in forest fire management and disaster relief

Q5: What is the last date to apply for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24?

A5: The last date to apply online for KFD Forest Guard Recruitment 2023–24 is December 30, 2023.

Unleash Your Conservation Spirit and Embrace Your Guardianship Journey

Aspiring environmental protectors and nature enthusiasts, the time to embark on a fulfilling career as a forest guard with the Karnataka Forest Department is now. With the application process open, seize this opportunity to make a lasting impact on the environment and become a guardian of Karnataka's rich biodiversity.

Q6: What is the Forest Guard Recruitment 2023 Notification?

A1: The Forest Guard Recruitment 2023 Notification is an official announcement issued by the Karnataka Forest Department (KFD) inviting applications for the position of Forest Guard. It outlines the eligibility criteria, selection process, vacancy details, and important dates for the recruitment process.


DRx.Khanderay

“Hey, I’m DRx.Khanderay

Previous Post Next Post