ಇದೀಗ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ / ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳು


NEXT MONTH NOTIFICATIONS

KSP Armed Police Constable Exam Answer Key 2020 PDF @ ksp.gov.in |18th October Download Karnataka APC Exam Key

KSP Armed Police Constable Exam Answer Key 2020 PDF @ ksp.gov.in |18th October Download
Karnataka APC Exam Key:KSP ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬರೆದ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪುಟದ ಮೂಲಕ, ನಾವು KSP ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ CAR/DAR ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ 2020 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಕೃತ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ (ಕೆಎಸ್ಪಿ) ಇಲಾಖೆ ಯು ಇದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು . KSP authority will release the KSP Armed Police Constable Answer Key 2020 in the 4th week of October 2020.. Download Link:Yes Given below................................. CHECK END PAGE OF THIS ARTICLE AND DOWNLOAD ANSWER'S KEYಈ ಪುಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು CAR/DAR ಪರೀಕ್ಷೆ ಯ ಅಧಿಕೃತ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನುಅನ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ...And the link gets activated once officials make it out.

Short Details for KSP Armed Police Constable Answer Key 2020:
============================
KSP Armed police Constable Answer Key Pdf 2020| Police Key Karnataka state exam
============================
Name of Department: KSP
Post Name: Armed Police Constable
Total Number of Posts: 1449
Written Exam Held Date:
Answer Key Release Status: 4th Week October 2020{Tentative}
File Category: Answer Key PDF
Method of Selection Process: Written Exam , physical Endurance Test , Personal Interview
Job Location: Karnataka
Official Website: http://ksp.gov.in/
★Aspirants Also Check Latest Post Link Given below★Steps to download KSP Armed Police Constable Official Answers Sheet PDF ALERT: We have provided a link to download the Karnataka State Police Exam Key 2020 at the end of this page.

All candidates examinations involved to make a move on the official website of the Karnataka State Police (KSP) which is ksp.gov.in.

official home page of the State Police of Karnataka will open in this page,

you will have one last News section is there

In this section, find KSP armed police Constable Answer Key 2020.

Click On That link.

Now you get a PDF of the armed police Constable Official Answer Sheet PDF 2020.

In this PDF, check your answers in the Armed Police Constable Written Exam

Also, calculate your Mark's by checking the KSP armed police Answers Key 2020.

Finally, take a hard copy of the review of the Karnataka State Police Exam Key 2020 for future reference,

And wait for the official declaration of the KSP armed police Constable Result 2020.

Download Link:Yes Given below:
Click Here To Download KSP Armed Police Constable Series A, Series B, Series C& Series D Answers Key PDF

Download CAR/DAR Final Answers key PDF


8 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post