ಇದೀಗ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ / ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳು


NEXT MONTH NOTIFICATIONS

Indian Postal Circle Recruitment Notification 2020 – Apply For 1371 Postman, Mailguard, MTS Posts

Indian Postal Circle Recruitment Notification 2020 – Apply For 1371 Postman, Mailguard, MTS Posts: Indian Postal Circle has issued the final notification for the recruitment of 2020. Applications are invited for the post of 1371 Postman, Mailguard, MTS. Further details of education as qualification details, required age limit mode of selection Process , Application fee detailsand How to Apply Details are given below...
Name of Organization: Indian Postal Circle
Total No.of Posts: 1371
Job Category Type: Central Govt Jobs
Job Location: Maharashtra
Post Name : Postman, Mailguard, MTS
Organization Website: www.indiapost.gov.in

Details of Vacancies:

  • Postman
  • Mailguard
  • MTS (Administrative Officer)
  • MTS (Sub-Ordinate Office)
< You Can Also Check Latest Treading Notifications Link is given Below>...

KPSC ಯಿಂದಪ್ರಕಟವಾದ FDA/SDA ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ-2020

𝐊𝐒𝐏 CAR/DAR Exam: 18-10-2020 ರಂದು ನಡೆದ CAR/DAR ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ‌ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪಾದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಚಿತ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ !!!!

BREAKING NEWS:-ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 3085{ SSLC, PUC, Any Degree} ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೇಮಕಾತಿ -2020

BREAKING NEWS:-ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 3085{ SSLC, PUC, Any Degree} ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೇಮಕಾತಿ -2020

Details of Education/ Qualification:
Candidates must have passed the 10th, 12th or equivalent from a recognized

Age Limit Required:
For Minimum Age:18 year
For Maximum Age : 40 Year

Mode of Selection Process : Merit List

Salary package: Postman / Mailguard – Rs. 21,700-69,100/-
MTS – Rs. 18,000-56,900/-

Online Application Fee Details:

ForGeneral/OBC candidates application fee Rs. 100/-

For No fee for SC/ST/PWD/Women/EWS candidates.


The Important dates:

Start Date to Apply Online - 05.10.2020

Last Date to Apply Online - 03.11.2020

• Important Links :

Post a Comment

Previous Post Next Post