ಇದೀಗ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ / ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳು

NEXT MONTH NOTIFICATIONS

ಈ 21 ಆಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ

ಈ 21 ಆಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ
File Category:   Tech news 
File Language:kannada
Which Department:News 
Which State:Karnataka
Published Date:28-10-2020
File Format Type:Pdf
File Size:2.8mb
Total Pages:1-3Pages 
Download Aspirant Also Check Following Posts Click Below Blue Link:Yes Given below
Availability of Website Link:Yes
Scanned Copy:Yes
Editable text:No
Copy text:No
Print enable:Yes
Quality:High
File Size Reduced:No
Password Protected:No
Password Encrypted:No
Image Available:Yes
Cost: Free of Cost
♦️Please stay at home and comply with lockdown and social distance guidelines to help yourself, family and community stay safe.♦️


Post a Comment

Previous Post Next Post